Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

46: Myyjät myyvät myymälässä


1)ostaa(hän osta/a)osta/jaosta/minen
lentää(hän lentä/ä)lentä/jälentä/minen
tutkia(hän tutki/i)tutki/jatutki/minen
pyrkiä(hän pyrki/i)pyrki/jäpyrki/minen
uskoa(hän usko/o)usko/jausko/minen
nukkua(hän nukku/u)nukku/janukku/minen
kysyä(hän kysy/y)kysy/jäkysy/minen
lukea(hän luke/e)luk/i/jaluke/minen
iskeä(hän iske/e)isk/i/jäiske/minen
ihailla(hän ihaile/e)ihail/i/jaihaile/minen
tehdä(hän teke/e)tek/i/jäteke/minen
saada(hän saa)saa/jasaa/minen
myydä(hän myy)myy/jämyy/minen
murhata(hän murhaa)murhaa/jamurhaa/minen
määrätä(hän määrää)määrää/jämäärää/minen
2)Japanijapani/lainen
Amerikkaamerikka/lainen
Saksasaksa/lainen
Ranskaranska/lainen
Englantienglanti/lainen
Italiaitalia/lainen
Kiinakiina/lainen
Koreakorea/lainen
Tanskatanska/lainen
Norjanorja/lainen
Viroviro/lainen
Suomisuom/a/lainen
Ruotsiruots/a/lainen
Venäjävenä/läinen
Helsinkihelsinki/läinen
Turkuturku/lainen
Savosavo/lainen
Karjalakarja/lainen
Hämehäm/ä/läinen
3)laiskalaisk/uus
tyhmätyhm/yys
lahjakas(lahjakkaa/n)lahjakk/uus
itsekäs(itsekkää/n)itsekk/yys
kilttikiltti/ys
kierokiero/us
korkeakorke/us
tiheätihe/ys
rakas(rakkaa/n)rakka/us
tuore(tuoree/n)tuore/us
terve(tervee/n)terve/ys
raitis(raittii/n)raitti/us
kallis(kallii/n)kall/e/us
kaunis(kaunii/n)kaun/e/us
4)kirjakirja/sto
varavara/sto
hermohermo/sto
kalukalu/sto
väki(väe/n)väe/stö
saari(saare/n)saar/i/sto
lehti(lehde/n)lehd/i/stö
vesi(vede/n)ves/i/stö
elin(elime/n)elim/i/stö
huone(huonee/n)huone/i/sto
oikeaoike/i/sto
vasen(vasemma/n)vasemm/i/sto
5)a)alkaa(hän alka/a)alk/u
nauraa(hän naura/a)naur/u
kasvaa(hän kasva/a)kasv/u
hypätä(hän hyppää)hypp/y
käskeä(hän käske/e)käsk/y
nousta(hän nouse/e)nous/u
päästä(hän pääse/e)pääs/y
juosta(hän juokse/e)juoks/u
keskustella(hän keskustele/e)keskustel/u
kysellä(hän kysele/e)kysel/y
ratkaista(hän ratkais/e)ratkais/u
ehkäistä(hän ehkäise/e)ehkäis/y
b)nostaa(hän nosta/a)nost/o
palaa(hän pala/a)pal/o
kieltää(hän kieltä/ä)kielt/o
käyttää(hän käyttä/ä)käytt/ö
tulla(hän tule/e)tul/o
mennä(hän mene/e)men/o
panna(hän pane/e)pan/o
tehdä(hän teke/e)tek/o
nähdä(hän näke/e)näk/ö
c)myydä(hän myy)myy/nti
viedä(hän vie)vie/nti
tuoda(hän tuo)tuo/nti
käydä(hän käy)käy/nti
arvioida(hän arvioi)arvioi/nti
epäröidä(hän epäröi)epäröi/nti
tupakoida(hän tupakoi)tupakoi/nti
organisoida(hän organisoi)organisoi/nti
d)käyttää(hän käyttä/ä)käytä/ntö
tutkia(hän tutki/i)tutki/nto
lukea(hän luke/e)lue/nto
lausua(hän lausu/u)lausu/nto
e)ampua(hän ampu/u)ammu/nta
uusia(hän uusi/i)uusi/nta
valvoa(hän valvo/o)valvo/nta
kysyä(hän kysy/y)kysy/ntä
valita(hän valitse/e)vali/nta
tarjota(hän tarjoa/a)tarjo/nta
f)palata(hän palaa)pal/uu
maata(hän makaa)mak/uu
taata(hän takaa)tak/uu
vastata(hän vastaa)vast/uu
g)kuolla(hän kuole/e)kuole/ma
elää(hän elä/ä)elä/mä
syntyä(hän synty/y)synty/mä
juoda(hän juo)juo/ma
sattua(hän sattu/u)sattu/ma
esiintyä(hän esiinty/y)esiinty/mä
esitellä(hän esittele/e)esitel/mä
suunnitella(hän suunnittele/e)suunnitel/ma
yhdistellä(hän yhdistele/e)yhdistel/mä
h)aikoa(hän aiko/o)aiko/mus
hakea(hän hake/e)hake/mus
nähdä(hän näke/e)näke/mys
kysyä(hän kysy/y)kysy/mys
i)ihastua(hän ihastu/u)ihastu/s
kyllästyä(hän kyllästy/y)kyllästy/s
aloittaa(hän aloitta/a)aloit/us
kuljettaa(hän kuljetta/a)kuljet/us
lähettää(hän lähettä/ä)lähet/ys
rakentaa(hän rakenta/a)rakenn/us
sisältää(hän sisältä/ä)sisäll/ys
vastata(hän vastaa)vasta/us
leikata(hän leikkaa)leikka/us
haudata(hän hautaa)hauta/us
korjata(hän korjaa)korja/us
määrätä(hän määrää)määrä/ys
meikata(hän meikkaa)meikka/us
j)rikkoa(hän rikko/o)riko/s
leipoa(hän leipo/o)leivo/s
sitoa(hän sito/o)sido/s
muuttaa(hän muutta/a)muut/os
kiittää(hän kiittä/ä)kiit/os
kääntää(hän kääntä/ä)käänn/ös
päättää(hän päättä/ä)päät/ös
piirtää(hän piirtä/ä)piirr/os
k)jauhaa(hän jauha/a)jauh/e
katsoa(hän katso/o)kats/e
puhua(hän puhu/u)puh/e
hankkia(hän hankki/i)hank/e
osoittaa(hän osoitta/a)osoit/e
pakastaa(hän pakasta/a)pakast/e
monistaa(hän monista/a)monist/e
väittää(hän väittä/ä)väit/e
l)suodattaa(hän suodatta/a)suodat/in
pakastaa(hän pakasta/a)pakast/in
puhaltaa(hän puhalta/a)puhall/in
laskea(hän laske/e)lask/in
valaista(hän valaise/e)valais/in
näpätä(hän näppää)näppä/in
m)katsoa(hän katso/o)katso/mo
näyttää(hän näyttä/ä)näyttä/mö
sitoa(hän sito/o)sito/mo
huoltaa(hän huolta/a)huolta/mo
leipoa(hän leipo/o)leipo/mo
6)pappipappi/la
sikasika/la
kahvikahvi/la
ravintoravinto/la
hoitohoito/la
kylpykylpy/lä
myydämyy/mä/lä
uidaui/ma/la
7)kultakulta/inen
humalahumala/inen
nahkanahka/inen
aurinkoaurinko/inen
aamuaamu/inen
joulujoulu/inen
kivi(kive/n)kiv/inen
lumi(lume/n)lum/inen
kiire(kiiree/n)kiire/inen
sade(satee/n)sate/inen
kevät(kevää/n)kevä/i/nen
ö/i/nen
eileneilinen
ilmanilmainen
silloinsilloinen
ainaainainen
rinnakkainrinnakkainen
päivittäinpäivittäinen
8)hyötyhyödy/llinen
syysyy/llinen
vaaravaara/llinen
juhlajuhla/llinen
virka(vira/n)vira/llinen
ystäväystävä/llinen
henki(henge/n)henge/llinen
ase(asee/n)asee/llinen
perhe(perhee/n)perhee/llinen
ruumis(ruumii/n)ruumii/llinen
9)eettinennaiivi
fyysinenneutraali(nen)
klassinensosiaali(nen)
koominen
maaginen
poliittinen
praktinen
psyykkinen
tekninen
trooppinen
10)poikapoika/mainen
kaupunkikaupunki/mainen
nesteneste/mäinen
urheilijaurheilija/mainen
idioottiidiootti/mainen
professoriprofessori/mainen
elokuvaelokuva/mainen
sananlaskusananlaksu/mainen
Paasikivipaasikivi/mäinen
LSDLSD-mäinen
11)tehoteho/kas
intoinno/kas
haluhalu/kas
lahjalahja/kas
ikä(iä/n)iä/käs
koko(koo/n)koo/kas
muotimuodi/kas
kyky(kyvy/n)kyvy/käs
seksiseksi/käs
vitsivitsi/käs
mutkamutk/i/kas
ilme(ilmee/n)ilme/i/käs
maine(mainee/n)maine/i/kas
toive(toivee/n)toive/i/kas
12)suuri(suure/n)suure/hko
pieni(piene/n)piene/hkö
lihavalihava/hko
vaikeavaikea/hko
huonohuono/hko
kaljukalju/hko
ohut(ohue/n)ohue/hko
lyhyt(lyhye/n)lyhye/hkö
13)rajaraja/ton
ehtoehdo/ton
kurikuri/ton
kyky(kyvy/n)kyvy/tön
työtyö/tön
väliväli/tön
järki(järje/n)järje/tön
onni(onne/n)onne/ton
aihe(aihee/n)aihee/ton
este(estee/n)estee/tön
loppua(hän loppu/u)loppu/ma/ton
erehtyä(hän erehty/y)erehty/mä/tön
olla(minä ole/n)ole/ma/ton
tyytyä(hän tyyty/y)tyyty/mä/tön
tupakoida(hän tupakoi)tupakoi/ma/ton
odottaa(hän odotta/a)odotta/ma/ton
korvata(hän korvaa)korvaa/ma/ton
asua(hän asu/u)asu/ma/ton
uskoa(hän usko/o)usko/ma/ton
välttää(hän välttä/ä)välttä/mä/tön

Document created on 01/27/2003