Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

12: Opiskellaan suomea!


1)Sinä ostat kirjan. Osta kirja!
Te ostatte kirjan. Ostakaa kirja!
Me ostamme kirjan. Ostakaamme kirja!
Sinä et osta kirjaa. Älä osta kirjaa!
Te ette osta kirjaa. Älkää ostako kirjaa!
Me emme osta kirjaa. Älkäämme ostako kirjaa!
Sinä otat kynät. Ota kynät!
Te otatte kynät. Ottakaa kynät!
Me otamme kynät. Ottakaamme kynät!
Sinä et ota kyniä. Älä ota kyniä!
Te ette ota kyniä. Älkää ottako kyniä!
Me emme ota kyniä. Älkäämme ottako kyniä!
2)Sinä opiskelet suomea. Opiskele suomea!
Te opiskelette suomea. Opiskelkaa suomea!
Me opiskelemme suomea. Opiskelkaamme suomea!
Sinä et opiskele suomea. Älä opiskele suomea!
Te ette opiskele suomea. Älkää opiskelko suomea!
Me emme opiskele suomea. Älkäämme opiskelko suomea!
3)Sinä kutsut hänet. Kutsu hänet!
Te kutsutte hänet. Kutsukaa hänet!
Me kutsumme hänet. Kutsukaamme hänet!
Sinä et kutsu häntä. Älä kutsu häntä!
Te ette kutsu häntä. Älkää kutsuko häntä!
Me emme kutsu häntä. Älkäämme kutsuko häntä!
4)Ostakaamme kirja! Ostetaan kirja!
Opiskelkaamme suomea! Opiskellaan suomea!
Kutsukaamme hänet! Kutsutaan hänet!
Älkäämme ostako kirjaa! Ei osteta kirjaa!
Älkäämme opiskelko suomea! Ei opiskella suomea!
Älkäämme kutsuko häntä! Ei kutsuta häntä!
5)Hän ostaa kirjan. Hän ostakoon kirjan!
He ostavat kirjan. He ostakoot kirjan!
Hän ei osta kirjaa. Hän älköön ostako kirjaa!
He eivät osta kirjaa. He älkööt ostako kirjaa!
6)Kirja annetaan hänelle. Kirja annettakoon hänelle!
Kirjaa ei anneta hänelle. Kirjaa älköön annettako hänelle!
Huom: Passiivia käsitellään seuraavassa jaksossa.

Document created on 01/27/2003