Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

5: Lukusanat


PerusluvutJärjestysluvut
montako?monesko?
1yksi1.ensimmäinen
2kaksi2.toinen
3kolme3.kolmas
4neljä4.neljäs
5viisi5.viides
6kuusi6.kuudes
7seitsemän7.seitsemäs
8kahdeksan8.kahdeksas
9yhdeksän9.yhdeksäs
10kymmenen10.kymmenes
11yksitoista11.yhdestoista
12kaksitoista12.kahdestoista
13kolmetoista13.kolmastoista
14neljätoista14.neljästoista
15viisitoista15.viidestoista
16kuusitoista16.kuudestoista
17seitsemäntoista17.seitsemästoista
18kahdeksantoista18.kahdeksastoista
19yhdeksäntoista19.yhdeksästoista
20kaksikymmentä20.kahdeskymmenes
21kaksikymmentäyksi21.kahdeskymmenesyhdes
kahdeskymmenesensimmäinen
22kaksikymmentäkaksi22.kahdeskymmeneskahdes
kahdeskymmenestoinen
23kaksikymmentäkolme23.kahdeskymmeneskolmas
24kaksikymmentäneljä24.kahdeskymmenesneljäs
25kaksikymmentäviisi25.kahdeskymmenesviides
26kaksikymmentäkuusi26.kahdeskymmeneskuudes
27kaksikymmentäseitsemän27.kahdeskymmenesseitsemäs
28kaksikymmentäkahdeksan28.kahdeskymmeneskahdeksas
29kaksikymmentäyhdeksän29.kahdeskymmenesyhdeksäs
30kolmekymmentä30.kolmaskymmenes
31kolmekymmentäyksi31.kolmaskymmenesyhdes
kolmaskymmenesensimmäinen
40neljäkymmentä40.neljäskymmenes
50viisikymmentä50.viideskymmenes
60kuusikymmentä60.kuudeskymmenes
70seitsemänkymmentä70.seitsemäskymmenes
80kahdeksankymmentä80.kahdeksaskymmenes
90yhdeksänkymmentä90.yhdeksäskymmenes
100sata100.sadas
101satayksi101.sadasyhdes
sadasensimmäinen
200kaksisataa200.kahdessadas
201kaksisataayksi201.kahdessadasyhdes
kahdessadasensimmäinen
1000tuhat1000.tuhannes
1001tuhat yksi1001.tuhannes yhdes
tuhannes ensimmäinen
2000kaksituhatta2000.kahdestuhannes
2001kaksituhatta yksi2001.kahdestuhannes yhdes
kahdestuhannes ensimmäinen
1 000 000miljoona
1 000 000 000miljardi
0nolla
999 999 999yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän miljoonaa
yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän tuhatta
yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän
Murtoluvut
1(koko, kokonainen)
1/2puoli
1/3kolmannes; yksi kolmasosa
1/4neljännes; yksi neljäsosa; vartti
1/5viidennes; yksi viidesosa
1/6kuudennes; yksi kuudesosa
1/7seitsemännes; yksi seitsemäsosa
1/8kahdeksannes; yksi kahdeksasosa
1/9yhdeksännes; yksi yhdeksäsosa
1/10kymmenes [kymmenennes]; yksi kymmenesosa
1/100sadannes; yksi sadasosa
1/1000tuhannes; yksi tuhannesosa
5/8viisi kahdeksannesta; viisi kahdeksannesosaa
1 1/2puolitoista
2 1/2kaksi ja puoli; puolikolmatta
0,1nolla pilkku yksi
1,23yksi pilkku kaksikymmentäkolme

*     *     *     *     *
ykkönen= numero yksi
kakkonen= numero kaksi
kolmonen= numero kolme
nelonen= numero neljä
viitonen= numero viisi
kuutonen= numero kuusi
seiska= numero seitsemän
kasi= numero kahdeksan
ysi= numero yhdeksän
kymppi= numero kymmenen; kymmenen markan seteli
viisikymppinen= 50 markan seteli
satanen= 100 markan seteli

Document created on 01/27/2003