Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

39: Suomea opiskeleva tyttö


1)poika, joka laulaa laulava poika
pojat, jotka laulavat laulavat pojat
tyttö, joka lukee kirjaa kirjaa lukeva tyttö
tytöt, jotka lukevat kirjaa kirjaa lukevat tytöt
lapsi, joka lähtee kouluun kouluun lähtevä lapsi
lapset, jotka lähtevät kouluun kouluun lähtevät lapset
2)poika, joka on laulanut laulanut poika
poika, joka lauloi
poika, joka oli laulanut
pojat, jotka ovat laulaneet laulaneet pojat
pojat, jotka lauloivat
pojat, jotka olivat laulaneet
tyttö, joka on lukenut kirjan kirjan lukenut tyttö
tyttö, joka luki kirjan
tyttö, joka oli lukenut kirjan
tytöt, jotka ovat lukeneet kirjan lukeneet tytöt kirjan
tytöt, jotka lukivat kirjan
tytöt, jotka olivat lukeneet kirjan
lapsi, joka on lähtenyt kouluun lähtenyt lapsi kouluun
lapsi, joka lähti kouluun
lapsi, joka oli lähtenyt kouluun
lapset, jotka ovat lähteneet kouluun kouluun lähteneet lapset
lapset, jotka lähtivät kouluun
lapset, jotka olivat lähteneet kouluun
3)kokous, joka pidetään Porissa Porissa pidettävä kokous
kokoukset, jotka pidetään Porissa Porissa pidettävät kokoukset
kokous, joka on pidetty Porissa Porissa pidetty kokous
kokous, joka pidettiin Porissa
kokous, joka oli pidetty Porissa
kokoukset, jotka on pidetty Porissa Porissa pidetyt kokoukset
kokoukset, jotka pidettiin Porissa
kokoukset, jotka oli pidetty Porissa
4)kirja, jonka Pekka on ostanut minulle Pekan minulle ostama kirja
kirja, jonka Pekka osti minulle
kirja, jonka Pekka oli ostanut minulle
kirjat, jotka Pekka on ostanut minulle Pekan minulle ostamat kirjat
kirjat, jotka Pekka osti minulle
kirjat, jotka Pekka oli ostanut minulle
kirja, jonka sinä olet ostanut sinun ostamasi kirja
kirja, jonka sinä ostit
kirja, jonka sinä olit ostanut
kirjat, jotka sinä olet ostanut sinun ostamasi kirjat
kirjat, jotka sinä ostit
kirjat, jotka sinä olit ostanut
5)Partisiipit
antaa: hän antaa anta/va
hän on antanut anta/nut
kirja annetaan anne/tta/va
kirja on annettu anne/tt/u
hän antaa anta/ma
rikkoa (rikkoo, rikotaan)
rikkova rikottava
rikkonut rikottu
rikkoma
juoda (juo, juodaan)
juova juotava
juonut juotu
juoma
tehdä (tekee, tehdään)
tekevä tehtävä
tehnyt tehty
tekemä
panna (panee, pannaan)
paneva pantava
pannut pantu
panema
ratkaista (ratkaisee, ratkaistaan)
ratkaiseva ratkaistava
ratkaissut ratkaistu
ratkaisema
juosta (juoksee, juostaan)
juokseva juostava
juossut juostu
juoksema
haluta (haluaa, halutaan)
haluava haluttava
halunnut haluttu
haluama
maata (makaa, maataan)
makaava maattava
maannut maattu
makaama
tarvita (tarvitsee, tarvitaan)
tarvitseva tarvittava
tarvinnut tarvittu
tarvitsema
6)Kirjaa lukeva tyttö on Liisa.
Tunnetko kirjaa lukevan tytön?
Tiedätkö kirjaa lukevan tytön nimen?
Ihailetko kirjaa lukevaa tyttöä?
Haluatko tutustua kirjaa lukevaan tyttöön?
Kertoisitko kirjaa lukevasta tytöstä?
Kirjaa lukevat tytöt ovat Liisa ja Päivi.
Tunnetko kirjaa lukevat tytöt?
Tiedätkö kirjaa lukevien tyttöjen nimet?
Ihailetko kirjaa lukevia tyttöjä?
Haluatko tutustua kirjaa lukeviin tyttöihin?
Kertoisitko kirjaa lukevista tytöistä?
Kirjan lukenut tyttö on Liisa.
Tunnetko kirjan lukeneen tytön?
Tiedätkö kirjan lukeneen tytön nimen?
Ihailetko kirjan lukenutta tyttöä?
Haluatko tutustua kirjan lukeneeseen tyttöön?
Kertoisitko kirjan lukeneesta tytöstä?
Kirjan lukeneet tytöt ovat Liisa ja Päivi.
Tunnetko kirjan lukeneet tytöt?
Tiedätkö kirjan lukeneiden tyttöjen nimet?
Ihailetko kirjan lukeneita tyttöjä?
Haluatko tutustua kirjan lukeneisiin tyttöihin?
Kertoisitko kirjan lukeneista tytöistä?
7)Porissa pidettävä kokous on kallis.
Me järjestämme Porissa pidettävän kokouksen.
Mikä on Porissa pidettävän kokouksen nimi?
Me kannatamme Porissa pidettävää kokousta.
Puheessaan hän viittasi Porissa pidettävään kokoukseen.
Kertoisitko Porissa pidettävästä kokouksesta?
Porissa pidettävät kokoukset ovat kalliita.
Me järjestämme Porissa pidettävät kokoukset.
Mitkä ovat Porissa pidettävien kokousten nimet?
Me kannatamme Porissa pidettäviä kokouksia.
Puheessaan hän viittasi Porissa pidettäviin kokouksiin.
Kertoisitko Porissa pidettävistä kokouksista.
Porissa pidetty kokous oli kallis.
Me järjestimme Porissa pidetyn kokouksen.
Mikä oli Porissa pidetyn kokouksen nimi?
Me kannatimme Porissa pidettyä kokousta.
Puheessaan hän viittasi Porissa pidettyyn kokoukseen.
Kertoisitko Porissa pidetystä kokouksesta?
Porissa pidetyt kokoukset olivat kalliita.
Me järjestimme Porissa pidetyt kokoukset.
Mitkä ovat Porissa pidettyjen kokousten nimet?
Me kannatimme Porissa pidettyjä kokouksia.
Puheessaan hän viittasi Porissa pidettyihin kokouksiin.
Kertoisitko Porissa pidetyistä kokouksista?
8)Tämä on Pekan minulle ostama kirja.
He poistivat Pekan minulle ostaman kirjan.
En muista Pekan minulle ostaman kirjan nimeä.
En ole vielä lukenut Pekan minulle ostamaa kirjaa.
Liisa viittasi Pekan minulle ostamaan kirjaan.
Minä kerron sinulle Pekan minulle ostamasta kirjasta.
Nämä ovat Pekan minulle ostamat kirjat.
He poistivat Pekan minulle ostamat kirjat.
En muista Pekan minulle ostamien kirjojen nimiä.
En ole vielä lukenut Pekan minulle ostamia kirjoja.
Liisa viittasi Pekan minulle ostamiin kirjoihin.
Minä kerron sinulle Pekan minulle ostamista kirjoista.
Tämä on (sinun) ostamasi kirja.
He poistivat (sinun) ostamasi kirjan.
En muista (sinun) ostamasi kirjan nimeä.
En ole vielä lukenut (sinun) ostamaasi kirjaa.
Liisa viittasi (sinun) ostamaasi kirjaan.
Liisa kertoi (sinun) ostamastasi kirjasta.
Nämä ovat (sinun) ostamasi kirjat.
He poistivat (sinun) ostamasi kirjat.
En muista (sinun) ostamiesi kirjojen nimiä.
En ole vielä lukenut (sinun) ostamiasi kirjoja.
Liisa viittasi (sinun) ostamiisi kirjoihin.
Liisa kertoi (sinun) ostamistasi kirjoista.
9)Huoneessa on kaunis tyttö, joka lukee suomea.
Huoneessa on suomea lukeva kaunis tyttö.
Huoneessa on kaksi kaunista tyttöä, jotka lukevat suomea.
Huoneessa on kaksi kaunista suomea lukevaa tyttöä.
Huoneessa on kaikki kauniit tytöt, jotka lukevat suomea.
Huoneessa on kaikki suomea lukevat kauniit tytöt.
10)Tämä on lapsi, jonka äiti ja isä ovat unohtaneet.
Tämä on lapsi, joka on unohtanut äidin ja isän.
Tässä on äidin ja isän unohtama lapsi.
Tässä on äidin ja isän unohtanut lapsi.

Document created on 01/27/2003