Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

13: Suomea puhutaan Suomessa


1)Me annamme kirjan hänelle.
Me annoimme kirjan hänelle.
Me antaisimme* kirjan hänelle.
Kirja annetaan hänelle.
Kirja annettiin hänelle.
Kirja annettaisiin* hänelle.
Me emme anna kirjaa hänelle.
Me emme antaneet kirjaa hänelle.
Me emme antaisi* kirjaa hänelle.
Kirjaa ei anneta hänelle.
Kirjaa ei annettu hänelle.
Kirjaa ei annettaisi* hänelle.
2)Me olemme antaneet kirjan hänelle.
Me olimme antaneet kirjan hänelle.
Me olisimme antaneet* kirjan hänelle.
Kirja on annettu hänelle.
Kirja oli annettu hänelle.
Kirja olisi annettu* hänelle.
Me emme ole antaneet kirjaa hänelle.
Me emme olleet antaneet kirjaa hänelle.
Me emme olisi antaneet* kirjaa hänelle.
Kirjaa ei ole annettu hänelle.
Kirjaa ei ollut annettu hänelle.
Kirjaa ei olisi annettu* hänelle.
* Konditionaalia käsitellään myöhemmin. Nämä muodot on täällä annettu muodollisuuden vuoksi.
3)Antakaamme kirja hänelle!
Kirja annettakoon hänelle!
Älkäämme antako kirjaa hänelle!
Kirjaa älköön annettako hänelle!
4)Japania puhutaan Japanissa.
Japanissa puhutaan japania.
Pekka kutsutaan avajaisiin.
Avajaisiin kutsutaan Pekka.
Mattia ei kutsuta lopettajaisiin.
Lopettajaisiin ei kutsuta Mattia.
5)Me lähetämme kirjeet Suomeen.
Kirjeet lähetetään Suomeen.
Me emme lähettäneet kirjeitä Suomeen.
Kirjeitä ei lähetetty Suomeen.
6)He kutsuvat minut läksiäisiin.
Me kutsumme sinut läksiäisiin.
Me kutsumme hänet läksiäisiin.
He kutsuvat meidät läksiäisiin.
Me kutsumme teidät läksiäisiin.
Me kutsumme heidät läksiäisiin.
Minut kutsutaan läksiäisiin.
Sinut kutsutaan läksiäisiin.
Hänet kutsutaan läksiäisiin.
Meidät kutsutaan läksiäisiin.
Teidät kutsutaan läksiäisiin.
Heidät kutsutaan läksiäisiin.
7)He eivät kutsu minua tupaantuliaisiin.
Me emme kutsu sinua tupaantuliaisiin.
Me emme kutsu häntä tupaantuliaisiin.
He eivät kutsu meitä tupaantuliaisiin.
Me emme kutsu teitä tupaantuliaisiin.
Me emme kutsu heitä tupaantuliaisiin.
Minua ei kutsuta tupaantuliaisiin.
Sinua ei kutsuta tupaantuliaisiin.
Häntä ei kutsuta tupaantuliaisiin.
Meitä ei kutsuta tupaantuliaisiin.
Teitä ei kutsuta tupaantuliaisiin.
Heitä ei kutsuta tupaantuliaisiin.
8)Minut kutsuttiin läksiäisiin.
Sinut on kutsuttu avajaisiin.
Hänet kutsutaan lopettajaisiin.
Meidät oli kutsuttu tupaantuliaisiin.
Teitä ei kutsuttu läksiäisiin.
Heitä ei ole kutsuttu avajaisiin.
Minua ei kutsuta lopettajaisiin.
Sinua ei ollut kutsuttu tupaantuliaisiin.

Document created on 01/27/2003