Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

4: Montako ja paljonko


1)Mitä kello on? Paljonko kello on?
— Kello on yksi [kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista].
2)Montako kirjaa sinulla on?
— Minulla on yksi kirja.
— Minulla on kaksi kirjaa [kymmenen kirjaa].
Montako kirjaa sinä ostat?
— Minä ostan yhden kirjan.
— Minä ostan kaksi kirjaa [kymmenen kirjaa].
Minulla on paljon kirjoja. Minulla on monta kirjaa.
Minulla on paljon rahaa [aikaa].
Minulla on vähän kirjoja.
Minulla on vähän rahaa [aikaa].
3)Paljonko rahaa sinulla on?
— Minulla on yksi markka.
— Minulla on kaksi markkaa [kymmenen markkaa].
Paljonko tämä kynä maksaa?
— Se maksaa markan [yhden markan].
— Se maksaa kaksi markkaa [kymmenen markkaa].
4)Täällä on kirja.Kirja on täällä.
Tuolla on kynä.Kynä on tuolla.
Siellä on vihko.Vihko on siellä.
Täällä on kirjoja.Kirjat ovat täällä.
Tuolla on kyniä.Kynät ovat tuolla.
Siellä on vihkoja.Vihkot ovat siellä.
Täällä ei ole kirjaa.Kirja ei ole täällä.
Tuolla ei ole kynää.Kynä ei ole tuolla.
Siellä ei ole vihkoa.Vihko ei ole siellä.
Täällä ei ole kirjoja.Kirjat eivät ole täällä.
Tuolla ei ole kyniä.Kynät eivät ole tuolla.
Siellä ei ole vihkoja.Vihkot eivät ole siellä.
Missä on kirjoja?Missä kirjat ovat?
5)Minulla on kirja.Kirja on minulla.
Sinulla on kynä.Kynä on sinulla.
Hänellä on vihko.Vihko on hänellä.
Minulla on kirjoja.Kirjat ovat minulla.
Sinulla on kyniä.Kynät ovat sinulla.
Hänellä on vihkoja.Vihkot ovat hänellä.
Kenellä on kirjoja?Kenellä kirjat ovat?
6)Minulla on kirja.Meillä on kirja.
Sinulla on kynä.Teillä on kynä.
Hänellä on vihko.Heillä on vihko.
Minulla ei ole kirjaa.Meillä ei ole kirjaa.
Sinulla ei ole kynää.Teillä ei ole kynää.
Hänellä ei ole vihkoa.Heillä ei ole vihkoa.
Minulla on kirjoja.Minulla ei ole kirjoja.
Sinulla on kyniä.Sinulla ei ole kyniä.
Hänellä on vihkoja.Hänellä ei ole vihkoja.
Meillä on kirjoja.Meillä ei ole kirjoja.
Teillä on kyniä.Teillä ei ole kyniä.
Heillä on vihkoja.Heillä ei ole vihkoja.
7)Minä olen japanilainen.Me olemme japanilaisia.
Sinä olet opiskelija.Te olette opiskelijoita.
Hän on pitkä.He ovat pitkiä.
Minä en ole japanilainen.Me emme ole japanilaisia.
Sinä et ole opiskelija.Te ette ole opiskelijoita.
Hän ei ole pitkä.He eivät ole pitkiä.
Tämä on kirja.Nämä ovat kirjoja.
Tuo on kynä.Nuo ovat kyniä.
Se on vihko.Ne ovat vihkoja.
Tämä ei ole kirja.Nämä eivät ole kirjoja.
Tuo ei ole kynä.Nuo eivät ole kyniä.
Se ei ole vihko.Ne eivät ole vihkoja.
8)Ketkä he ovat? [Keitä he ovat?]
Mitä nämä ovat? [Mitkä nämä ovat?]
Millaisia he ovat? — He ovat nuoria.
Minkälaisia nuo ovat? — Nuo ovat vanhoja.
Millaisia kyniä ne ovat? — Ne ovat hyviä kyniä.
9)Minä ostan kirjan.Me ostamme kirjan.
Sinä ostat kynän.Te ostatte kynän.
Hän ostaa vihkon.He ostavat vihkon.
Minä en osta kirjaa.Me emme osta kirjaa.
Sinä et osta kynää.Te ette osta kynää.
Hän ei osta vihkoa.He eivät osta vihkoa.
Minä ostan kirjat.Minä en osta kirjoja.
Minä ostan kirjoja.
Sinä ostat kynät.Sinä et osta kyniä.
Sinä ostat kyniä.
Hän ostaa vihkot.Hän ei osta vihkoja.
Hän ostaa vihkoja.
Me ostamme kirjat.Me emme osta kirjoja.
Me ostamme kirjoja.
Te ostatte kynät.Te ette osta kyniä.
Te ostatte kyniä.
He ostavat vihkot.He eivät osta vihkoja.
He ostavat vihkoja.
10)Minä kutsun sinut.Minä kutsun teidät.
Sinä kutsut hänet.Sinä kutsut heidät.
Hän kutsuu minut.Hän kutsuu meidät.
Me kutsumme teidät.Me emme kutsu teitä.
Te kutsutte heidät.Te ette kutsu heitä.
He kutsuvat meidät.He eivät kutsu meitä.
11)Minä ostan tämän kynän.Minä en osta tätä kynää.
Sinä ostat tuon kirjan.Sinä et osta tuota kirjaa.
Hän ostaa sen vihkon.Hän ei osta sitä vihkoa.
Me ostamme nämä kynät.Me emme osta näitä kyniä.
Te ostatte nuo kirjat.Te ette osta noita kirjoja.
He ostavat ne vihkot.He eivät osta niitä vihkoja.

Document created on 01/27/2003