Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

16: Meillä on paljon läksyjä


1)Millä luokalla tyttäresi / poikasi on?
— Hän on peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Syskyllä hän siirtyy toiselle luokalle.
Mikko on peruskoulun ala-asteella / yläasteella.
Peruskoulun jälkeen menen ammattikouluun / kauppaopistoon / teknilliseen opistoon / lukioon.
Aion pyrkiä Helsingin yliopistoon / kauppakorkeakouluun / teknilliseen korkeakouluun / Sibelius Akatemiaan.
Pääsin ylioppilaaksi vuonna 1975.
Opiskelija kirjoittautui yliopistoon.
Montako vuotta opiskelu kestää?
2)Lukiossa luetaan suomen lisäksi kahta vierasta kieltä.
Haluan opiskella biologiaa / maantiedettä / matematiikkaa / fysiikkaa / kemiaa / historiaa / kirjallisuutta / uskontoa / äidinkieltä / musiikkia.
Meillä on kaksi tuntia kotitaloutta / käsitöitä / voimistelua / urheilua / piirustusta / ammatinvalintaa.
Opiskelen lakia / kieliä.
Mitä tiedekuntia yliopistossa on?
lääketieteellinen / humanistinen / filosofinen / valtiotieteellinen / luonnontieteellinen / maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
3)Meillä on paljon kotitehtäviä [läksyjä].
Meillä on koe kerran viikossa.
Tänään meillä oli pistokoe!
Saame todistuksen kolme kertaa vuodessa.
Paras arvosana on 10, huonoin 4.
Huomenna on kirjallinen tentti.
Haastattelu on ensi viikolla.
Keväällä on ylioppilaskirjoitukset.
Mistä aineesta pitää suorittaa tutkinto?
Hän kirjoitti tieteellisen tutkielman / väitöskirjan / pro gradu -tutkielman [gradun].
4)Opetusministeriö myönsi minulle stipendin [apurahan].
Asun opiskelija-asuntolassa.