Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

10: Voinko mennä sinne jalan?


1)Menen kaupungille.
Onko sinulla kaupungin kartta?
Anteeksi, mikä bussi / raitiovaunu [ratikka] menee keskustaan?
Ykkönen [kakkonen, kolmonen, nelonen, viitonen, kuutonen, seiska, kasi, ysi, kymppi] menee keskustaan.
Anteeksi, meneekö tämä bussi Annankadulle / rautatieasemalle / kauppatorille / Käpylään?
Voitte mennä keskustaan bussilla / raitiovaunulla / sähköjunalla / metrolla / kolmosella / seiskalla.
Missä on bussipysäkki / raitiovaunupysäkki / juna-asema / metroasema?
2)Nousen bussiin.
Nousen [Jään] pois Erottajan pysäkillä / rautatientorilla.
Täytyykö minun vaihtaa?
Saanko kertalipun / 10 matkan lipun / kuukausilipun / lasten lipun.
Matka keskustaan kestää 20 minuuttia.
3)Anteeksi, voitteko sanoa, miten pääsen kauppatorille?
Voinko mennä sinne jalan?
Menkää ensin suoraan eteenpäin, kääntykää sitten toisesta kadunkulmasta oikealle [vasemmalle].
Tavaratalo on oikealla. Posti on vasemmalla.
Teidän täytyy mennä päinvastaiseen suuntaan.
Onko Stadion kaukana?
— Se on aivan lähellä, olemme pian perillä.
4)Keskustassa on vilkas liikenne. Aamuisin ja iltaisin on ruuhkaa, on ruuhka-aika.
Kadunristeyksissä on liikennevalot. Kun vihreä valo palaa, ylitämme kadun. Ylitämme kadun suojatietä pitkin.
Jalankulkijat kävelevät jalkakäytävällä.
5)Millä kadulla hotelli on?
— Hotelli on rautatieaseman edessä.
Linja-autoasema on rautatieaseman vieressä.
Hotellin takana on iso tavaratalo.
Millä kadulla tavaratalo on?
Miten pääset koulusta rautatieasemalle?
kaupunki

Sanat

aamuisinaamu-isin ‘in the morning’
aivanquite, altogether
AnnankatuAnna-n+katu ‘Anna Street’
anteeksiexcuse me, pardon
bussibus
bussipysäkkibussi+pysäkki ‘bus stop’
Erottajan pysäkkiErottaja-n pysäkki ‘Erottaja bus stop’
eteenpäinforward, onward
hotellihotel
iltaisinilta-isin ‘in the evening’
jalanon foot cf. jalka ‘foot’
jalankulkijajalan+kulkija ‘pedestrian’
jalkakäytäväjalka+käytävä ‘sidewalk, pavement’
juna-asemarailroad station
jääncf. jäädä ‘to remain’
katustreet
kadunkulmakadu-n+kulma ‘street corner’
kadunristeyksissäkadu-n+risteyks-i-ssä cf. kadunristeys ‘crossroads’
kakkonencf. kaksi
karttamap
kasicf. kahdeksan
kaukanafar away
kauppatorikauppa+tori ‘market place’
kaupungillekaupungi-lle ‘to town’
kaupunkitown
kertalippukerta+lippu
kestääto last
kolmonencf. kolme
kuukausilippukuukausi+lippu ‘monthly ticket’
kuutonencf. kuusi
kymppicf. kymmenen
KäpyläänKäpylä-än ‘to Käpylä’
kävelevätcf. kävellä ‘to walk’
kääntykääkäänty-kää ‘turn! (te) cf. kääntyä ‘to
turn’
lastenlas-ten cf. lapsi ‘child’
liikennetraffic
liikennevalotliikenne+valo-t ‘traffic lights’
linja-autoasemalinija+auto+asema ‘bus terminal’
lipputicket
lähellänear
matkatrip
menkäämen-kää ‘go! (te) cf. mennä
metroasemametro+asema ‘subway station’
millämi-llä cf. mikä
minuuttiminute
nelonencf. neljä
nousencf. nousta ‘to get up, get on’
oikeallaon the right cf. oikea ‘right, corect’
oikealleto the right
palaato burn
perilläat the destination cf. perille
piansoon
pitkinalong
poisaway
pysäkkistop
päinvastainenopposite, contrary
pääsencf. päästä ‘to get to’
pääsetcf. päästä
raitiovaunuraitio+vaunu ‘streetcar, tram’
raitiovaunupysäkkiraitio+vaunu+pysäkki
ratikka= raitiovaunu
rautatieasemarauta+tie+asema cf. junaasema
rautatientorirauta+tie-n+tori
ruuhka-aikarush hours
ruuhkatraffic jam
sanoato say
seiskacf. seitsemän
sinnethere cf. se
StadionOlympic Stadium
suojatietäsuoja+tie-tä cf. suojatie ‘zebra crossing’
suuntadirection
sähköjunasähkö+juna ‘electric train’
takanabehind
tavaratalodepartment store
toisestatoise-sta cf. toinen ‘second’
täytyycf. täytyä ‘it is necessary’
täytyykötäytyy-kö ‘is it necesaary?’
valolight
vasemmallaon the left cf. vasen ‘left’
vasemmalleto the left
vieressäbeside
vihreägreen
viitonencf. viisi
vilkaslively; busy
ykkönencf. yksi
ylitämmecf. ylittää ‘to cross’
ysicf. yhdeksän