Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

7: Saanko postimerkkejä?


1)Missä on lähin postitoimisto?
Mihin aikaan postitoimisto avataan / suljetaan?
Haluaisin lähettää kirjeen Suomeen. Paljonko postimaksu on?
Miltä luukulta saan postimerkkejä?
Postimerkkejä myydään luukulla 2.
Saanko kaksi 170 (=sadanseitsemänkymmenen) jenin postimerkkiä?
Tämä on tavallista postia / lentopostia.
Haluaisin lähettää tämän pikakirjeenä / kirjattuna.
Missä on postilaatikko?
Milloin kirje saapuu perille?
Haluaisin lähettää tämän paketin.
Tämä on painotuote / pikkupaketti.
2)Missä on lennätin?
Haluan lähettää sähkeen. Saanko kaavakkeen?
Paljonko sähke maksaa sanalta?
3)Missä on puhelin?
Onko teillä puhelinluetteloa?
Voinko soittaa suoraan?
Numero ei vastaa. Linja on varattu.
Teillä on väärä numero.
Puhelu meni poikki [Puhelu katkesi].
Täällä puhuu Matti Suominen. Onko herra Lahtinen tavattavissa?
Voinko puhua herra Lahtisen kanssa?
Lahtinen puhelimessa.
Voinko jättää sanan?
Voitteko pyytää häntä soittamaan minulle, puhelinnumeroni on 329455, suuntanumero 971.
Kuulemiin!

Sanat

avataanava-ta-an cf. avata ‘to open
haluancf. haluta ‘to want’
häntähän-tä cf. hän
jättääto leave, hand over
kaavakkeencf. kaavake
kanssatogether with
kirjattunakirjat-tu-na ‘as registered mail’
kirjeletter
kuulemiincf. näkemiin
Lahtinenfamily name
lennätintelegraph cf. sähke
lentopostilento+posti ‘airmail’
linjaline
luukkuwindow, counter
lähettääto send
lähinnearest
menimen-i cf. mennä ‘to go’
mihin aikaanmi-hin aika-an cf. milloin
milloinwhen?
miltämi-ltä cf. mikä
minulleminu-lle cf. minä
myydäänmyy-dä-än cf. myydä ‘to sell’
painotuotepaino+tuote ‘printed matter’
pakettiparcel, packet
paljonkopaljon-ko ‘how much?’ cf. montako
perilleper-i-lle ‘to the destination’
pikakirjeenäpika+kirjee-nä cf. pikakirje ‘express letter’
pikkupakettipikku+paketti ‘small parcel’
poikkioff, disconnected
postimail, post; post office
postilaatikkoposti+laatikko ‘mailbox’
postimaksuposti+maksu ‘postage’
postimerkkiposti+merkki ‘postage stamp’
postitoimistoposti+toimisto ‘post office’
puhelimessapuhelime-ssa cf. puhelin
puhelinluettelopuhelin+luettelo ‘telephone directory’
puhelinnumeropuhelin+numero ‘telephone number’
puhelutelephone call
puhuato speak
pyytääto ask, request
saapuucf. saapua ‘to arrive’
sadanseitsemänkymmenensada-n+seitsemä-n+kymmene-n cf. sata / seitsemän / kymmentä ‘170’
sanaword
sanaltasana-lta ‘per word’
soittaato telephone
soittamaansoitta-ma-an ‘into calling’ cf. soittaa
suljetaansulje-ta-an cf. sulkea ‘to close’
Suominenfamily name
suuntanumerosuunta+numero ‘area code’ (sigai kyokuban)
sähketelegram cf. lennätin
tavallistatavallis-ta cf. tavallinen ‘ordinary’
tavattavissatavat-ta-v-i-ssa ‘at the office, at home’ cf. tavata ‘to meet’
täällähere cf. tämä
varattuvarat-tu ‘occupied, reserved, busy’ cf. varata ‘to reserve’
vastaacf. vastata ‘to answer, respond’
voittekovoi-tte-ko ‘can you (te)?’ cf. voida
vääräwrong