Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

4: Onko teillä varaus?


1)Onko teillä vapaita huoneita?
— Kyllä.
— Ikävä kyllä meillä ei nyt ole vapaita huoneita.
Onko teillä varaus?
— Kyllä, olen varannut yhden hengen huoneen (kahden hengen huoneen).
— Ei, minulla ei ole varausta.
2)Haluaisin yhden hengen huoneen, jossa on oma WC ja kylpyhuone.
Onko huoneessa radio / puhelin / televisio?
Mikä on hinta yöltä / viikolta?
Sisältyykö hintaan aamiainen / palvelu?
Palvelusta veloitetaan erikseen.
Saanko nähdä huoneen?
Huone on liian pieni / pimeä / meluisa.
Huone on sopiva, otan huoneen.
3)Olkaa hyvä ja täyttäkää tämä ilmoittautumiskaavake!
ILMOITTAUTUMISKAAVAKE
Syntymäaika:Syntymäpaikka:
Sukunimi:Etunimi:
Ammatti:Osoite:
Passin numero:Kansalaisuus:
Tässä on avaimenne!
Huoneenne on ensimmäisessä kerroksessa.
Huoneenne numero on 453.
Missä on ravintola / hissi / baari / sauna?
4)Haluaisin maksaa, saanko laskun?

Sanat

aamiainenbreakfast
ammattiprofession, occupation
avaimenneavaime-nne ‘your (te) key’ cf. avain ‘key’
baaribar, cafeteria, snack bar
ensimmäisessäensimmäise-ssä ‘in the first’ cf. ensimmäinen ‘first’
erikseenseparately
etunimietu+nimi ‘first name’
haluaisinhalua-isi-n ‘I would want’ cf. haluta ‘to want’
hengenhenge-n cf. henki ‘person’
hintaprice
hintaanhinta-an ‘into the price’
hissielevator
huoneroom
huoneenhuonee-n cf. huone
huoneennehuonee-nne ‘your (te) room’
huoneessahuonee-ssa ‘in the room’
huoneitahuone-i-ta ‘rooms’
ikäväregret
ilmoittautumiskaavakeilmoittautu-mis+kaavake ‘registration form’ cf. ilmoittautua ‘to report oneself’
jossajo-ssa ‘in which’ cf. joka ‘who, which’
kahdenkahde-n cf. kaksi ‘two’
kansalaisuuskansa-lais-uus ‘citizenship, nationality’ cf. kansalainen ‘national, citizen’
kerroksessakerrokse-ssa ‘in the ... story’ cf. kerros ‘story; layer’
kylpyhuonekylpy+huone ‘bathroom’
laskunlasku-n cf. lasku ‘bill, invoice’
liiantoo much, excessively
meilläme-i-llä ‘with us’ cf. me
meluisanoisy
numeronumber
nytnow, at present
olen varannutole-n varan-nut ‘I have reserved’ cf. varata ‘to reserve’
omaone‘s own
osoiteaddress
otanota-n ‘I take’ cf. ottaa ‘to take’
palveluservice
palvelustapalvelu-sta ‘from service, for service’
passinpassi-n cf. passi ‘passport’
pienismall
pimeädark
puhelintelephone
radioradio
ravintolarestaurant
saunasauna
sisältyykösisältyy-kö ‘is it included?’ cf. sisältyä ‘to be included’
sopivasuitable
sukunimisuku-nimi family name
syntymäaikasyntymä+aika ‘date of birth’
syntymäpaikkasyntymä+paikka ‘place of birth’
televisiotelevision
vapaitavapa-i-ta cf. vapaa ‘free, vacant’
varausreservation cf. varata ‘to reserve’
varaustavaraus-ta cf. varaus
veloitetaanveloite-ta-aan ‘is charged’ cf. veloittaa ‘to charge’
viikoltaviiko-lta ‘from a week, per week’ cf. viikko ‘week’
WCtoilet room, washroom
yhdenyhdn-n cf. yksi ‘one’
yöltäyö-ltä ‘from a night, per night’ cf.‘night’