Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

1: Hyvää päivää!


1)Hyvää huomenta! Huomenta!
Hyvää päivää! Päivää!
Hyvää iltaa! Iltaa!
Hyvää yötä!
Näkemiin!
2)Hei!
Moi!
Terve!
Hauska tavata [nähdä] pitkästä aikaa!
3)A: Mitä kuuluu?
B: Kiitos hyvää. [Ei erikoista.] Entä itsellesi?
A: Kiitos, hyvää vain.
Kuinka voitte? [Kuinka voit?] — Kiitos hyvin.
4)Tervetuloa Suomeen / Helsinkiin / Tokioon / meille!
5)Pekka: Nimeni on Pekka Suominen, hyvää päivää.
Taro: Päivää, minä olen Taro Yamada.
Pekka ja Taro: Hauska tutustua!
6)Mikä Teidän nimenne on?
Mikä sinun nimesi on?
Etunimeni on Pekka, sukunimeni on Suominen.
7)Saanko esitellä: rouva / neiti / herra Suominen.
Hei Taro, tässä on ystäväni Matti.
Saanko sinutella? Minä olen Pekka.
— Ja minä olen Matti.
8)Oli hauska tavata!

Sanat

aikaaaika-a cf. aika ‘time’
einot
entähow about ...?
erikoistaerikois-ta cf. erikoinen ‘special’
esitelläto introduce
etunimenietunime-ni ‘my first name’ cf. etunimi ‘first name’
hauskanice
heihi!
HelsinkiinHelsinki-in ‘to Helsinki’ cf. Helsinki
herraMr.
huomentamorning
hyvinwell
hyväähyvä-ä cf. hyvä ‘good’
iltaailta-a cf. ilta ‘evening’
itsellesiitse-lle-si ‘to yourself’ cf. itse ‘oneself’
jaand
kiitosthank you!
kuinkahow?
kuuluukuulu-u ‘is heard’ cf. kuulua ‘be heard’
Mattiboy‘s name
meilleme-i-lle ‘to us’ cf. me ‘we’
mikäwhat?
minäI
mitämi-tä cf. mikä
moihi!
neitiMiss
nimeninime-ni ‘my name’ cf. nimi ‘name’
nimennenime-nne ‘your name’ cf. te ‘you’
nimesinime-si ‘your name’ cf. sinä ‘you’
nähdäto see
näkemiingoodby!
olenole-n ‘am’ cf. olla ‘to be’
oliol-i ‘was’
onis cf. olla
Pekkaboy‘s name
pitkästäpitkä-stä ‘from long’ cf. pitkä ‘long’
päivääpäivä-ä cf. päivä ‘day’
rouvaMrs.
saankosaa-n-ko ‘may I...?’ cf. saada ‘may; get’
sinunyour cf. sinä ‘you’
sinutellato address in terms of sinä
sukunimenisuku-nime-ni ‘my family name’ cf. sukunimi ‘family name’
SuomeenSuome-en ‘to Finland’; cf. Suomi ‘Finland’
Suominenfamily name
tavatato meet
teidänyour cf. te ‘you’
tervehi! (lit. ‘healthy’)
tervetuloawelcome!
TokioonTokio-on ‘to Tokyo’ cf. Tokio
tutustuato get acquainted
tässätä-ssä here cf. tämä ‘this’
vainsimply
voitvoi-t ‘you (sinä) can, you feel’ cf. voida ‘can; feel’
voitteyou (te) can, you feel
ystäväniystävä-ni ‘my friend’ cf. ystävä ‘friend’