Copyright © 1983, 2001, 2004 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

2: Olen kotoisin Japanista


1)Kotimaani on Suomi / Japani.
Mistä maasta olet kotoisin?
— Olen kotoisin Suomesta / Japanista.
Minkä maalainen hän on?
— Hän on suomalainen / japanilainen.
2)Mitä kieltä hän puhuu? — Hän puhuu suomea / japania.
Puhutko suomea / japania?
— Kyllä, puhun.
— Ei, en puhu.
— Puhun vähän / huonosti / hyvin / sujuvasti.
Ymmärrätkö japania / suomea?
— Kyllä, ymmärrän.
— Ei, en ymmärrä.
— Ymmärrän vähän / hyvin.
Osaatko englantia / suomea / japania?
— Joo, osaan vähän / hyvin.
— En osaa.
4)Missä olet oppinut suomea?
— Opiskelen suomea koulussa / yliopistossa / kesäkurssilla.
5)En ymmärrä tätä sanaa!
Käännä tämä lause suomeksi / japaniksi!
Kääntäkää tämä lause suomesta japaniin / japanista suomeen!
Miten "hyvää päivää" sanotaan japaniksi?
Miten "kon'nichiwa" sanotaan suomeksi?

Sanat

englantiaenglanti-a cf. englanti ‘English’
en osaaI can't cf. osata ‘can’
en puhuI don't speak cf. puhua ‘to speak’
en ymmärräI don't understanf cf. ymmärtää ‘to understand’
huonostihuono-sti ‘poorly’ cf. huono ‘bad’
hänhe
JapaniJapan
japaniajapani-a cf. japani ‘Japanese’
japaniinjapani-in ‘into Japanese’
japaniksijapani-ksi ‘in Japanese’
japanilainenjapani-lainen ‘Japanese’ cf. Japani
JapanistaJapani-sta ‘from Japan’ cf. Japani
japanistajapani-sta ‘from Japanese’ cf japani
jooyes
kesäkurssillakesä+kurssi-lla ‘on a summer course’ cf. kesäkurssi ‘summer course’
käännätranslate! (sinä) cf. kääntää ‘to translate’
kääntäkääkääntä-kää ‘translate! (te)
kieltäkiel-tä cf. kieli ‘language’
kotimaanikoti+maa-ni ‘my home country’ cf. kotimaa ‘home country, native country’
kotoisina native of ...
koulussakoulu-ssa ‘in a school, at school’ cf. koulu ‘school’
kylläyes, certaily
lausesentence
minkä maalainenmi-n-kä maa-lainen ‘a native of what country...? cf. mikä ‘what’; maa ‘country, land’
missämi-ssä ‘where cf. mikä ‘what’
mistä maastami-stä maa-sta ‘from what country?’
mitenhow?
olet oppinutole-t oppi-nut ‘you (sinä) have studied’ cf. olla ‘to be’; oppia ‘to learn’
opiskelenopiskele-n ‘I study’ cf. opiskella ‘to study’
osaanosaa-n ‘I can’ cf. osata ‘can’
osaatkoosaa-t-ko ‘can you (sinä)?’
puhunpuhu-n ‘I speak’ cf. puhua ‘to speak’
puhutkopuhu-t-ko ‘do you (sinä) speak?’
puhuupuhu-u ‘he speaks, she speaks’
sanaasana-a cf. sana ‘word’
sanotaansano-ta-an ‘it is said’ cf. sanoa ‘to say’
sujuvastisujuva-sti ‘fluently’ cf. sujuva ‘fluent’
suomalainensuoma-lainen ‘Finn’ cf. Suomi
suomeasuome-a cf. suomi ‘Finnish’
suomeensuome-en ‘into Finnish’
suomeksisuome-ksi ‘in Finnish’
suomestasuome-sta ‘from Finnish’
SuomestaSuome-sta ‘from Finland’ cf. Suomi
SuomiFinland
tämäthis
tätätä-tä cf. tämä
vähäna little
yliopistossayliopisto-ssa ‘in a university’ cf. yliopisto ‘university’
ymmärränymmärrä-n ‘I understand’ cf. ymmärtää ‘to understand’
ymmärrätköymmärrä-t-kö ‘do you (sinä) understand?’