Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

Vokaalisointu

[ Kielioppi ] [ Aakkoset ] [ Vokaalit ] [ Konsonantit ] [ Astevaihtelu ] Vokaalisointu

1)uiy
oeö
aä
2)poutapöytä
suojasyöjä
kaurakäyrä
kulmakylmä
hulluhylly
suodasyödä
3)kulmakylmä
kulma-akulm-i-akylmä-äkylm-i-ä
kulma-nakulm-i-nakylmä-näkylm-i-nä
kulma-ssakulm-i-ssakylmä-ssäkylm-i-ssä
kulma-stakulm-i-stakylmä-stäkylm-i-stä
kulma-llakulm-i-llakylmä-lläkylm-i-llä
kulma-ltakulm-i-ltakylmä-ltäkylm-i-ltä
kulma-ssa-ko-hankylmä-ssä-kö-hän
kulm-i-ssa-ko-hankylm-i-ssä-kö-hän
suodasyödä
suo-vatso-i-vatsyö-vätsö-i-vät
suo-daansyö-dään
so-isi-vatsö-isi-vät
suo-nutsuo-tusyö-nytsyö-ty
suo-vasuo-ta-vasyö-väsyö-tä-vä
suo-ta-isi-in-ko-hansyö-tä-isi-in-kö-hän
suo-ta-va-na-kaansyö-tä-vä-nä-kään
[ Kielioppi ] [ Aakkoset ] [ Vokaalit ] [ Konsonantit ] [ Astevaihtelu ] Vokaalisointu

Document created on 01/27/2003