Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

Vokaalit (1)

[ Kielioppi ] [ Aakkoset ] Vokaalit [ Konsonantit ] [ Astevaihtelu ] [ Vokaalisointu ]

i, iihikinimiisitili
hiiriniinisiipiintiiliin
e, eeteelevedenhete
teeeleenveteenaseet
u, uumurupukusumuutu
huuruluumuunpuutunuutuus
o, ookokoolopomojohon
soolojookonoloonporoon
a, aasahatakakanaakan
maahantaatakaataavapaa
ä, äääläsäkätähänhätä
säätääkääpämäärääjäädään
y, yyhymykykylyhytpyry
syyhynmyytykysyypyhyys
ö, öösöpötönöhöröpöhö
TöölöTöölööntönöönpöhöön

Vokaalit (2)


i : ysiitä: syytämissi: myssy
piikki: pyykkipii: pyy
u : ypuru: pyryhumu: hymy
hullu: hyllymuu: myy
i : y : utikki: tykki: tukkitiili: tyyli: tuuli
o : öjoro: jöröpotki: pötki
kontti: könttiholotti: hölötti
a : äala: äläalkaa: älkää
silta: siltätakana: täkänä
e : äele: elä: äläveli: väli
pese: pesäkeski: käski

Vokaalit (3)


eieilenseinäreiluheimo
äiäititäinäinväite
aiaitatainainvaiva
uiuidahuilukuinluisu
oioiresoidaloistomoite
yihyilyijyväsyisyitä
öiöisintöitälöitikävöi
ieienkielitietosievä
iuhiusviulutiukukiusa
eueukkoseutupeuraneuvo
auautotaukosaunavauva
ououtokoulutoukopouta
uouomanuoriruoholuola
äyäyrinäytetäysiväylä
öyköyhäpöytälöysänöyrä
pyörämyöhätyö

Vokaalit (4)


ei : äileike: läikeheihin: häihin
teille: täillepeitä: päitä
ai : äitai: täihaita: häitä
vaino: Väinönain: näin
ui : yisuita: syitäpuihin: pyihin
huis!: hyi!osui: väsyi
yi : öisyin: söinmyin: möin
syistä: söistäkevyiksi: kivoiksi
oi : öitoista: töistävoin: vöin
loisi: löisitoin: töin
ie : eitien: teinpieli: peili
tiedän: teidänviet: veit
uo : ouluonaan: lounaantuoko: touko
suotava: soutavakuokkaa: koukkaa
äy : öyläyhä: löyhätäysi: köysi
käyvä: köyhääyri: höyry
öy : yölöydä: lyödänöyrä: nyöri
höyry: hyöripöytä: pyörä
äy : äitäysi: täisinäyt: näit
väylä: väitekäytte: käittä
[ Kielioppi ] [ Aakkoset ] Vokaalit [ Konsonantit ] [ Astevaihtelu ] [ Vokaalisointu ]

Document created on 01/27/2003