Copyright © 1983-2002 Kazuto Matsumura. All rights reserved.

Aakkoset

[ Kielioppi ] Aakkoset [ Vokaalit ] [ Konsonantit ] [ Astevaihtelu ] [ Vokaalisointu ]

Aa[aa]Oo[oo]
(Bb[bee])Pp[pee]
(Cc[see])Qq[kuu])
Dd[dee]Rr[är, ärrä]
Ee[ee]Ss[äs, ässä]
(Ff[äf, äffä])Tt[tee]
Gg[gee]Uu[uu]
Hh[hoo]Vv[vee]
Ii[ii](Ww[kaksois-vee])
Jj[jii](Xx[äks, äksä])
Kk[koo]Yy[yy]
Ll[äl, ällä](Zz[tset, tseta])
Mm[äm, ämmä]Ää[ää]
Nn[än, ännä]Öö[öö]
[ Kielioppi ] Aakkoset [ Vokaalit ] [ Konsonantit ] [ Astevaihtelu ] [ Vokaalisointu ]

Document created on 01/27/2003