Uusi Testamentti

Markuksen evankeliumin 1. luvun jakeet 9-18

1548: Mikael Agricola

Ja se tapactui nine peiuine / että Jesus Galilean Nazaretist tuli / ia castettin Johanneseld Jordanis. Ja cochta quin hen ylesastui wedheste / näki hen aukeneuan Taiuat / ia Hengen / ninquin Mettisen alastuleuan henen pälens. Ja äni tuli Taiuahist / Sine olet minun se Racas Poican / iossa minulle ombi soosio.

Ja cochta Hengi aijoi henen corpehen / ia oli sijne coruesa neliekymende peiue / ia kiusattin perchelelde / Ja oli Petoin seas. Ja Engelit paluelit hende.

Mutta sijttequin Johannes kiniotettu oli / tuli Jesus Galileaan / sarnaten Jumalan Waldakunnan Euangeliumi / ia sanoi / Aica ombi teutetty / ia Jumalan Waldakunda on lehestynyt / Tehcket paranost / ia wskokat / Euangelium.

Mutta coska Jesus keui Galilean meren sijw / näki hen Simonin ia Andrean henen weliens / werckoians heitteuen merehen / sille he olit Calamiehet / ia sanoi heille Jesus / Seuratka minua / ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi. Ja cochta he iätit heiden werckonsa / ia seurasit hende.

Last modified: Oct 30 2005