Copyright © 2006 by Kazuto Matsumura. All rights reserved.

フィンランド語文語の歴史: 参考文献

Häkkinen, Kaisa. 1994.
Agricolasta nykykieleen. Porvoo - Helsinki: WSOY
Ikola, Osmo. 1962.
“Entwicklungszüge in der Ausbildung der finnischen Sprache.” — Ural-Altaische Jahrbücher 34, 8-19
Ikola, Osmo. 1968.
“Suomen kielen historia.” — Ikola, Osmo (ed.) 1968. Suomen kielen käsikirja (Helsinki: Weilin+Göös), 35-59
Lehikoinen, Laila. 1994.
Suomea ennen ja nyt. Suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Finn Lectura
Lehikoinen, Laila ja Silva Kiuru. 1989.
Kirjasuomen kehitys. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos
Pulkkinen, Paavo. 1972.
Nykysuomen kehitys: katsaus 1800- ja 1900-luvun kirjakieleen sekä tekstinäytteitä, Helsinki: SKS
Pulkkinen, Paavo. nd.
“Suomen kielestä täysipainoinen sivistyskieli.” — Päiviö Tommila (ed.), Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen historia (Kuopio: Kustannuskiila Oy), 305-326
Rapola, Martti. 1945.
Vanha kirjasuomi. Helsinki: SKS
Rapola, Martti. 1969.
Vanhan kirjasuomen lukemisto. Helsinki: SKS
Rapola, Martti. 1968.
“Suomen murteet.” — Ikola, Osmo (ed.) 1968. Suomen kielen käsikirja (Helsinki: Weilin+Göös), 60-82
更新日 2006/01/02